Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Veciana i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accés a la informació del Centre d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Darrera actualització: 4.07.2022 | 11:05
Darrera actualització: 4.07.2022 | 11:05